Feltételek

1. CIKK

A Németországban Am Bahnhof 7, D-97346 lphofen címen bejegyzett Knauf Insulation vásárlási kötelezettség nélkül játékot szervez, 2016. június 16-án éjféltől 2016. október 31-én éjfélig.

2. CIKK

A játékban részt vehet mindenki, aki a 18. életévét betöltötte, MAgyarország állandó lakosa, amennyiben részvételi szándékát 2016. október 31-én éjfélig az ecose.com weboldalán keresztül jelzi, kivéve a Knauf Insulation dolgozóit, partnereit, reklámügynökségeit és/vagy bárkit, aki a játék megvalósításában érintett.

Nem vehetnek részt a játékban az előző bekezdésben említett személyek közvetlen családtagjai, illetve a velük egy háztartásban élők sem.

3. CIKK

A játékban való részvételhez a játékosoknak meg kell adniuk postai irányítószámukat, egy adott idő alatt – alapesetben 30 másodperc, ami a térképen véletlenszerűen megjelenő csillagokra kattintva öt-öt másodperccel növelhető – minél több ECOSE-szigetelésű házat kell találniuk (szimulációs játék, nem valódi ECOSE-szigetelésű házak), válaszolniuk kell a kiegészítő kérdésre, majd regisztrálniuk kell kapcsolattartási adataikat. A kiegészítő kérdésre adott válasz alapján a Knauf Insulation eldönti, hogy ki az a kb. 3 játékos, aki a játékot nyeri – 2 a nagyközönség, építészek és tervezők soraiból, valamint 1 épületszigetelő, akik számára van egy különdíj. Az a résztvevő nyerhet, aki a térképen megtalálja a ECOSE-szigetelésű házat, és a kiegészítő kérdésre a legközelebbi jó választ adja. A hiányos nevezések semmisnek és érvénytelennek minősülnek.

A Knauf Insulation dolgozói, valamint a 2. cikkben említett, a játékból kizárt egyéb csoportok a játéknak csak a következő szakaszaiba kapcsolódhatnak be: benevezés a játékba, az irányítószám megadása, egy adott időn belül minél több ECOSE-szigetelésű ház megtalálása, az eredmény megosztása a közösségi médiában.

4. CIKK

Sem a Knauf Insulation, sem más közvetítő személy vagy vállalat nem vállal felelősséget azért, ha vis maior eredményeként a játék bizonyos tekintetében változtatások válnak szükségessé. A Knauf Insulation nem vállal felelősséget a nyereménycsomagba nem tartozó tevékenységekért sem.

5. CIKK

Az első díj csomagja a következő nyereményt tartalmazza:

  • 1. Díj Az első helyezett nettó 50.000 forint értékű Knauf Insulation ásványgyapotot nyer!

A második díj csomagja a következő nyereményt tartalmazza:

  • 2. díj A második  helyezett nettó 30.000 forint értékű Knauf Insulation ásványgyapotot nyer!

Az épületszigetelők díjcsomagja a következő nyereményt tartalmazza:

  • 3. díj

A harmadik  helyezett nettó 20.000 forint értékű Knauf Insulation ásványgyapotot nyer!

 

6. CIKK

A nyerteseket november 16-án e-mailben névre szólóan fogjuk értesíteni.

A nyereményeket még részben sem lehet készpénzre váltani, és átruházni sem lehet. A szervezők ugyanakkor fenntartják a jogot, hogy ha szükséges, a fent ismertetett nyeremény helyett egy azonos értékű nyereményt kínáljanak fel.

7. CIKK

A 6. CIKKBEN ismertetett eset kivételével a játékkal kapcsolatban semmilyen telefonos vagy digitális tájékoztatást nem adunk, és a játék alatt vagy annak végét követően semmilyen levelezést nem folytatunk.

8. CIKK

A játék szervezői fenntartják a jogot, hogy a játékot vagy annak szervezését megváltoztassák, ha váratlan vagy rajtuk kívül álló körülmények indokolttá teszik azt. A szervezők nem vállalnak felelősséget, ha vis maior miatt a játékot félbe kell szakítani, el kell halasztani vagy vissza kell vonni.

9. CIKK

A Knauf Insulation fenntartja a jogot, hogy a játékosokról marketing célú tájékoztatást adjon.

10. CIKK

A játékban való puszta részvétel e szabályok feltétel nélküli elfogadását jelenti. A kérdések vagy a vonatkozó válaszok megfogalmazásával kapcsolatban reklamációt nem fogadunk el.

11. CIKK

Vis maior, váratlan körülmények vagy reklamáció esetén a játék szabályos és megfelelő lebonyolítása érdekében a szervező a bírósági végrehajtóval egyeztetve bármilyen szükséges döntést meghozhat. A döntésük végleges.

12. CIKK

A játékos kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Knauf Insulation az adatait automatikusan feldolgozza.

Erre a játék eredményes lebonyolításának garantálása, illetve annak érdekében van szükség, hogy a Knauf Insulation jelenlegi és jövőbeli ajánlatairól tájékoztassuk az érdekelteket.

Az adatvédelemről szóló rendelkezésekkel összhangban a játékosok fenntartják a jogot, hogy a személyes adatokba betekintsenek és helyesbítsék vagy módosítsák őket. Ehhez elegendő, ha a fent említett címre egyszerűen egy írásbeli kérést küldenek. Az illetékes részleg ugyancsak a játékosok rendelkezésére áll, ha a továbbiakban nem szeretné, hogy a személyes adatait direkt marketing célokra felhasználnák.